Τετάρτη 12 Απριλίου 2017

Προκήρυξη Διαγωνισμού Κληροδοτήματος Βαλταδώρου για το έτος 2017

Ο Δήμος Καρδίτσας προκηρύσσει για το έτος 2017 διαγωνισμό που αφορά την επιλογή Καρδιτσιωτών επιστημόνων και καλλιτεχνών που έχουν διακριθεί για το επιστημονικό και καλλιτεχνικό τους έργο, στους οποίους θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία. Τα βραβεία που θα απονεμηθούν θα χρηματοδοτηθούν από το Κληροδότημα Βαλταδώρου, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Δήμου Καρδίτσας το έτος 1985 με τις διαθήκες των αδελφών Αντώνιου και Θεοδώρας Βαλταδώρου. Στις εν λόγω διαθήκες ορίζεται η απονομή βραβείων σε γεωπόνους, οικονομολόγους, νομικούς, ιστορικούς, ζωγράφους και λογοτέχνες που κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας. Για το έτος 2017 θα απονεμηθούν βραβεία, κατόπιν διαγωνισμού, σε καρδιτσιώτες γεωπόνους και ζωγράφους. Οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους υποψηφίους για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι: Να κατοικούν στο Δήμο Καρδίτσας. Για την κατηγορία των γεωπόνων να διαθέτουν πτυχίο Γεωπόνου. Για την κατηγορία των ζωγράφων να διαθέτουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή αξιόλογη καλλιτεχνική εμπειρία.
 Β. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ
 Ο βασικός σκοπός του διαγωνισμού είναι η εκπλήρωση της βούλησης των διαθετών. Πέραν τούτου, μέσω του διαγωνισμού, ο Δήμος Καρδίτσας αποβλέπει στην κινητοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού της περιοχής μας, με στόχο την ανάδειξη ενός έργου, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει σύμβολο του Δήμου μας. Το έργο αφορά στο ποδήλατο και τη χρήση του, καθώς θεωρούμε ότι αποτελεί και ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό καλούνται να φιλοτεχνήσουν ένα έργο με γενικότερο θέμα: Δήμος Καρδίτσας και ποδήλατο. Η προσέγγιση μέσα από τα μάτια του καλλιτέχνη. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητάς τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, Αρτεσιανού 1 στον 2ο όροφο και θα γίνονται δεκτές μέχρι την 31η Ιουλίου 2017.
 Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει:
 Φωτογραφία / φωτογραφίες του έργου ζωγραφικής εκτυπωμένες σε μεγάλο μέγεθος ή σε υψηλή ποιότητα ανάλυσης, αν είναι ψηφιακές.
Τα στοιχεία ταυτότητας του έργου, όπως τον τίτλο, την χρονολογία δημιουργίας, τις διαστάσεις, την τεχνική και το υλικό, καθώς και μια σύντομη περιγραφή ή ένα σχόλιο της ιδέας του έργου, έως 200 λέξεις.
Το πτυχίο, αν υπάρχει.
 Ένα σύντομο βιογραφικό που να αποτυπώνει και την καλλιτεχνική δραστηριότητα του συμμετέχοντα.
 Ένα αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Ε9. Αν ο υποψήφιος διαμένει στο σπίτι των γονιών, ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ ή το μισθωτήριο συμβόλαιο ή το Ε9 ώστε να αποδεικνύεται η κατοικία και μια υπεύθυνη δήλωση ότι μένει με τους γονείς του).
Τα βασικά κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων είναι: Η ωριμότητα και η πρωτοτυπία της σύνθεσης του ζωγραφικού έργου. Η χρήση στοιχείων του Δήμου Καρδίτσας και του ποδηλάτου καθώς και η καταλληλότητά του να αποτελέσει το σύμβολο της Καρδίτσας ως πόλης του ποδηλάτου.
Τα έργα τέχνης θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Καλλιτεχνών και την ευθύνη της τελικής επιλογής θα έχει η Επιτροπή Βραβείων Τα τρία (3) καλύτερα έργα θα περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου Καρδίτσας και θα φιλοξενηθούν στην Πινακοθήκη. Το πρώτο βραβείο ανέρχεται στο ποσό των 1000 ευρώ, το δεύτερο στο ποσό των 800 ευρώ και το τρίτο στο ποσό των 600 ευρώ. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί σε μια ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2017 στην Καρδίτσα, στην οποία θα γίνει η απονομή των βραβείων. Επισημαίνεται ότι, οι φάκελοι των υποψηφίων δεν επιστρέφονται παρά μόνο αν το ζητηθούν από τους διαγωνιζόμενους.
 Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις: municipality@dimoskarditsas.gov.gr τηλ 2441350808 (κα Ναταλία Τζέλλoυ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου